Projekt

Pågående projekt

NKS, Nya Karolinska Solna

Projektbeskrivning:
Nytt Universitetssjukhus i Solna, med fokus på avancerad sjukvård för de svårast sjuka samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning.
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation, rådgivare medicinteknisk avancerad utrustning, tekniska krav.
Uppdragsgivare:
Skanska Healthcare AB.
Löptid: 2010-06-18 —

Karolinska Sjukhuset, Huddinge, utbyggnad

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation av Universitetssjukhuset i Huddinge med specialiteter som operation, intervention, bild och funktion mm.
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2014-09-XX —

Nya Södertälje Sjukhus

Projektbeskrivning:
Utbyggnation av Sjukhuset i Södertälje.
Projektuppdrag SHS AB:
Rådgivare medicinteknisk avancerad utrustning, tekniska krav.
Uppdragsgivare:
Skanska Sverige AB.
Löptid: 2014-09-01 —

Danderyds Sjukhus

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation Sjukhuset i Danderyd med specialiteter som operation, akutvård, bild och funktion mm.
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2013-09-18 —

Centralsjukhuset i Karlstad

Projektbeskrivning:
Utbyggnation av Sjukhuset i Karlstad med specialiteter som operation och sterilteknisk avdelning.
Projektuppdrag SHS AB:
RFP typrum, databas- och CAD-licensiator.
Uppdragsgivare:
LiV, Landstinget i Värmland.
Löptid: 2012-03-01 —

Avslutade projekt