Karolinska Sjukhuset, Huddinge, utbyggnad

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation av Universitetssjukhuset i Huddinge med specialiteter som operation, intervention, bild och funktion mm.
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2014-09-XX —