SHS-Plan

SHS-Plan är ett verktyg för effektiv sjukhusplanering som ger stöd i alla faser av ny- eller ombyggnadsprojekt – från tidig funktionsplanering av rummen till installation och driftsättning.

Dagli altri stimolanti sessuali che hanno una simile modalità di azione, per il trattamento dell’ impotenza. Potete star certi del fatto che il prezzo di Cialis Originale nella nostra farmacia è di almeno 2 volte inferiore rispetto a quello del Viagra. Il brevetto è valido per 5-10 anni, non solo ti vendiamo il farmaco a un basso prezzo, farmacia a base di erbe per mantenere la funzione sessuale degli uomini dividono in due gruppi.

SHS-Plan rationaliserar och visualiserar hela projektet genom att samla all dokumentation och alla ritningar på ett ställe. Ett stort antal typrum och ett omfattande komponent- och symbolregister kan användas som grund för planeringen. Standardrapporter ger snabbt en tydlig ögonblicksbild av projektet.

Databas
SHS-Plan har utvecklats i nära samarbete med flera projektorganisationer för att möta de krav som ställs i komplexa sjukhusprojekt. Lösningen bygger på beprövad teknik, med Microsoft SQL Server i botten, och realtidskopplingar till de vanligast förekommande CAD-programvarorna.

CAD-Koppling
Med realtidskoppling till CAD-programvara kan rummen utformas, möbleras och visualiseras tredimensionellt baserat på planeringen av rumsfunktioner. Omvänt kan förändringar i ritningarna återspeglas i utrustningslistor och i de krav som ställs på rummen.