SHS-Plan

SHS-Plan är ett verktyg för effektiv sjukhusplanering som ger stöd i alla faser av ny- eller ombyggnadsprojekt – från tidig funktionsplanering av rummen till installation och driftsättning.

SHS-Plan rationaliserar och visualiserar hela projektet genom att samla all dokumentation och alla ritningar på ett ställe. Ett stort antal typrum och ett omfattande komponent- och symbolregister kan användas som grund för planeringen. Standardrapporter ger snabbt en tydlig ögonblicksbild av projektet.

Databas
SHS-Plan har utvecklats i nära samarbete med flera projektorganisationer för att möta de krav som ställs i komplexa sjukhusprojekt. Lösningen bygger på beprövad teknik, med Microsoft SQL Server i botten, och realtidskopplingar till de vanligast förekommande CAD-programvarorna.

CAD-Koppling
Med realtidskoppling till CAD-programvara kan rummen utformas, möbleras och visualiseras tredimensionellt baserat på planeringen av rumsfunktioner. Omvänt kan förändringar i ritningarna återspeglas i utrustningslistor och i de krav som ställs på rummen.