Scandinavian Hospital Services

Scandinavian Hospital Services AB levererar mjukvarustödet SHS-Plan till former av ny- och ombyggnadsprojekt inom hälso och sjukvården. SHS-Plan möjliggör en detaljerad planering och datahantering över tid på alla nivåer i komplexa projekt, samt samordnar data med BIM-verktyg, t.ex. Autodesk Revit. Vi har erfarenhet av ett stort antal pågående och avslutade sjukhusprojekt med stor variation i storlek, omfattning och teknisk standard – såväl i Sverige som internationellt.


NYHET!

Från oktober 2020 erbjuds konsultstöd och expertis i mjukvaran SHS-Plan samt i funktions- och utrustningsplanering och teknisk projektering med inriktning på medicinteknisk utrustning via ett nära samarbete med Ramboll Sverige. Se nedan för mer information.

******************** ******************** ********************
Ramboll Sverige (Ramboll) och Scandinavian Hospitals Services (SHS) har avtalat om ett nära samarbete i syfte att framtidssäkra kompetens och erfarenhet inom funktionsplaneringen, utrustningsplanering, upphandlingsstöd samt teknisk projektering med inriktning på medicinsk teknik.

Samarbetet innebär att fyra tidigare medarbetare vid SHS från och med den 1/10 är anställda vid Ramboll Sverige. Dessa medarbetare på Ramboll Sverige kommer framledes ha obegränsad tillgång till planeringsverktyget och databasen SHS-Plan. SHS ägare kvarstår i nuvarande bolag i syfte att stimulera samarbete samt säkerställa drift av databasen SHS-plan.

Vår gemensamma ambition med detta samarbete är att såväl tidigare, nuvarande som framtida kunder och projekt ska ha full tillgång till samma erfarenhet och verktyg som historiskt via SHS, samt de stora synergieffekterna, som de utökade gemensamma kompetenserna ger.
******************** ******************** ********************