Scandinavian Hospital Services

Scandinavian Hospital Services AB levererar konsulttjänster och mjukvarustöd till ny- och ombyggnadsprojekt inom sjukvården. Vi har erfarenhet av ett stort antal pågående och avslutade sjukhusprojekt med stor variation i storlek, omfattning och teknisk standard – såväl i Sverige som internationellt.

Våra konsulttjänster omfattar stöd för funktionsplanering, utrustningsplanering och teknisk projektering med inriktning på medicinteknisk utrustning. Vi bistår även med tjänster kring upphandlingsunderlag för utrustning.