Scandinavian Hospital Services

Scandinavian Hospital Services AB levererar mjukvarustödet SHS-Plan till former av ny- och ombyggnadsprojekt inom hälso och sjukvården. SHS-Plan möjliggör en detaljerad planering och datahantering över tid på alla nivåer i komplexa projekt, samt samordnar data med BIM-verktyg, t.ex. Autodesk Revit. Vi har erfarenhet av ett stort antal pågående och avslutade sjukhusprojekt med stor variation i storlek, omfattning och teknisk standard – såväl i Sverige som internationellt.