Nya Sjukhusområdet i Malmö, By57, Servicebyggnad

Projektbeskrivning:
Nybyggnation av Servicebyggnaden för Universitetssjukhuset i Malmö med specialiteter som Labmedicin, Läkemedel, Varulager, Avfalsscentral, Måltidslager m.m.
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-SHS-Plan-applikation, teknisk specifikation, upphandlingsstöd.
Uppdragsgivare:
Tengbomgruppen.
Löptid: 2016-12 —