Projekt

Nya Karolinska Solna

Projektbeskrivning:
Nytt Universitetssjukhus i Solna, med fokus på avancerad sjukvård för de svårast sjuka samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning.
Verksamhetsanpassningar i förvaltningsskedet.
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation, rådgivare medicinteknisk avancerad utrustning, tekniska krav.
Uppdragsgivare:
Skanska Healthcare AB. / Coor Service Management
Löptid: 2010-06 —

Nya sjukhusområdet i Malmö, By59, Bårhuset

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation av Bårhuset för Universitetssjukhuset i Malmö.
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-SHS-Plan-applikation, teknisk specifikation, upphandlingsstöd.
Uppdragsgivare:
Tengbomgruppen.
Löptid: 2017-05 —

Nya Sjukhusområdet i Malmö, By35 By36

Projektbeskrivning:
Utbyggnation av Universitetssjukhuset i Malmö med specialiteter som Operation, Pre-Post Op, Sterilcentral, IVA, Vårdavdelningar, Mottagningar, Servicefunktioner
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2015-11 — 2019-08

Karolinska Huddinge, CHOPIN

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation av Universitetssjukhuset i Huddinge med specialiteter som Operation, Intervention, Bild och Funktion, Pre-Post Op, Förlossning, Sterilcentral
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2014-09 — 2018-12

Nya Södertälje Sjukhus

Projektbeskrivning:
Utbyggnation av Sjukhuset i Södertälje med specialiteter som Akutmottagning, Operation, Bild och Funktion, Sterilcentral
Projektuppdrag SHS AB:
Rådgivare medicinteknisk avancerad utrustning, tekniska krav.
Uppdragsgivare:
Skanska Sverige AB.
Löptid: 2014-09 — 2017-06

Danderyds Sjukhus

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation av Sjukhuset i Danderyd med specialiteter som Operation, Akutmottagning, Intervention, Bild och Funktion, Pre-Post Op, Förlossning, Sterilcentral, IVA, HIA, Intermediära vårdavdelningar
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2013-09-18 —

Centralsjukhuset i Karlstad

Projektbeskrivning:
Utbyggnation av Sjukhuset i Karlstad med specialiteter som operation och sterilteknisk avdelning.
Projektuppdrag SHS AB:
RFP typrum, databas- och CAD-licensiator.
Uppdragsgivare:
LiV, Landstinget i Värmland.
Löptid: 2012-03-01 —