St Görans Sjukhus i Stockholm

Projektbeskrivning:
Utbyggnation av St Görans Sjukhus i Stockholm med specialiteter som Akut, Förlosning, IVA, Bild och Funktion, Vårdavdelning
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-SHS-Plan-applikation.
Uppdragsgivare:
Skanska Sverige AB.
Löptid: 2016-09 —