Karolinska Huddinge, CHOPIN

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation av Universitetssjukhuset i Huddinge med specialiteter som Operation, Intervention, Bild och Funktion, Pre-Post Op, Förlossning, Sterilcentral
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2014-09 — 2018-12