Nya Södertälje Sjukhus

Projektbeskrivning:
Utbyggnation av Sjukhuset i Södertälje med specialiteter som Akutmottagning, Operation, Bild och Funktion, Sterilcentral
Projektuppdrag SHS AB:
Rådgivare medicinteknisk avancerad utrustning, tekniska krav.
Uppdragsgivare:
Skanska Sverige AB.
Löptid: 2014-09 — 2017-06