Danderyds Sjukhus

Projektbeskrivning:
Ut- och ombyggnation av Sjukhuset i Danderyd med specialiteter som Operation, Akutmottagning, Intervention, Bild och Funktion, Pre-Post Op, Förlossning, Sterilcentral, IVA, HIA, Intermediära vårdavdelningar
Projektuppdrag SHS AB:
Projektdatabas, RFP-koordinering, Revit-CAD-applikation.
Uppdragsgivare:
White arkitekter.
Löptid: 2013-09-18 —