Företaget

Scandinavian Hospital Services erbjuder SHS-Plan, en egenutvecklad databasapplikation för effektiv sjukhusplanering som ger stöd i alla faser av ny- eller ombyggnadsprojekt – från tidig funktionsplanering av rummen till installation och driftsättning.

Scandinavian Hospital Services erbjuder konsulttjänster, expertis i programvaran samt SHS-Plan, funktionsplanering och utrustningsplanering. Även expertis inom teknisk projektering med inriktning på medicinteknisk utrustning och stöd vid framtagande av upphandlingsunderlag för utrustning finns tillgängligt.