Företaget

Scandinavian Hospital Services erbjuder SHS-Plan, en egenutvecklad databasapplikation för effektiv sjukhusplanering som ger stöd i alla faser av ny- eller ombyggnadsprojekt – från tidig funktionsplanering av rummen till installation och driftsättning.

Våra konsulttjänster omfattar stöd för funktionsplanering, utrustningsplanering och teknisk projektering med inriktning på medicinteknisk utrustning. Vi bistår även med tjänster kring upphandlingsunderlag för utrustning.