Teknisk Koordination

En rad förutsättningar måste vara uppfyllda när ett nytt eller ombyggt sjukhus ska utrustas. Dels ställer utrustningen tekniska krav för att fungera på ett tillfredsställande och säkert sätt. Dels finns det utrustning som påverkar sin omgivning på ett sätt som måste planeras för, exempelvis när ventilationen ska dimensioneras.

Scandinavian Hospital Services bistår genom att säkerställa och koordinera information mellan arkitekter, teknikkonsulter inom el, vvs och konstruktion samt andra funktioner i projektet. Planering och underlag för utförandet sker i vårt egenutvecklade verktyg SHS-Plan. Verktyget tillsammans med vår erfarenhet ger detaljerade och tydliga beräkningsunderlag till teknikkonsulter. SHS-Plan erbjuder full flexibilitet i vad som kan användas som planeringsunderlag och menyvalen kan anpassas efter projektets behov.

Ett urval av det planeringsunderlag som går att få fram med hjälp av SHS-Plan är:

  • Elsystem, med beräkning av energiförbrukning nedbrutet på avdelningar och rum samt klassificering, antal och placering av eluttag.
  • Mekaniska system, såsom system för medicinska gaser, vatten, luftkvalitet och ventilation samt beräkning av den installerade utrustningens värmeavgivning.
  • Strukturberäkningar, exempelvis med laster och krav på förstärkningar, avskärmning, akustiska beräkningar och ljudisolering samt specifikationer för ytskikt.