Funktionsplanering

Funktionsplanering vid om- eller nybyggnad av sjukhus innebär att rummen utformas så att de på bästa sätt stödjer verksamheten samtidigt som de uppfyller de medicinska krav och utrustningskrav som ställs. Väl genomförd funktionsplanering gör att vårdpersonalen kan utnyttja rummen och den medicintekniska utrustningen på ett effektivt sätt. Det ger förutsättningar för såväl goda vårdresultat som kostnadsbesparingar.

Scandinavian Hospital Services arbetar i nära samarbete med verksamhetsrepresentanter och arkitekter redan i projektets programfas för att säkerställa god funktionsplanering.

Vår egenutvecklade programvara SHS-Plan ger stöd för en strukturerad process för funktionsplanering. Bland fördelarna med att använda SHS-Plan finns:

  • Ett stort antal färdiga typrum.
  • Inbyggda kontrollfunktioner.
  • Menyval, som bland annat säkerställer en enhetlig nomenklatur genom projektet.