CAD

SHS-Plan går att koppla till CAD-programvara för koordinering av utrustning, funktionsparametrar, ritningar och tredimensionella objekt. Färdiga kopplingar finns till Autodesk Revit och Autodesk AutoCAD Architecture. Kopplingar till andra CAD-program är också möjliga.

Databas-CAD-koppling
Kopplingen till CAD-programvara ger stora tidsbesparingar vid framtagandet av rumsillustrationer. Med en knapptryckning läggs parametervärden och all utrustning som hör till ett rum till rumsritningen i form av tredimensionella objekt.

Informationsutbyte
När möbler och utrustning har placerats i rummet sparas objektens koordinater i databasen och kan användas för att automatiskt utforma liknande rum.
Utformningen av rummen med objekt och funktionsparametrar blir tillgängligt för andra aktörer i projektet. Exempelvis får de tekniska installatörerna tillgång till den information som skapas när rummet möbleras i CAD-programmet. Elektronisk validering sparar tid och ökar möjligheterna att snabbt identifiera avvikelser.