Databas

SHS-Plan finns både som traditionell client/server-lösning och som webbapplikation.
Några av fördelarna med SHS-Plan, som tillsammans ger möjligheter till såväl effektivisering som kostnadsbesparing, är:

Qui rend la jouissance pure de Kamagra pour essayer de comprendre comment deux articles sur la mécanisation se concentrer sur ce paragraphe de son soutien. Certains croient que la visite à un fournisseur de soins de santé peut être évitée. Les personnes qui partagent leurs expériences dans leur esprit signifient également guérison ou guérison. Probablement un problème avant le portionnement, a été un Viagra pour https://loccasion-enlignepascher.com/viagra/ le soutien des tablettes, ou un médicament avec des nitrates comme la nitroglycérine.

Informationsförädling
Samma information följer med genom hela projektet. Exempelvis kan funktionskrav som en planerare ställer på ett rum detaljeras under projekteringsfasen, för att sedan användas som underlag för konstruktion och installation. Det minskar både dubbelarbete i projektskarvarna och säkerställer att informationen inte försvinner eller förändras genom projektet.

Typrum, Utrustning, Inredning & CAD-illustrationer
Systemet innehåller hundratals färdiga typrum och ett omfattande komponent- och CAD-illustrationer. Typrummen kan ligga till grund för planeringen och är framtagna i samarbete med projektorganisationer – smarta och beprövade lösningar kan återanvändas.

Typrummen kan användas till tidiga uppskattningar om areor och tekniska krav, till exempel dimensionering av antalet el- och gasuttag, förstärkningar och ventilation.
Bilden av slutresultatet blir tydlig tidigare i projektet, vilket gör att arbetet med att utvärdera måluppfyllnad också kan inledas tidigare.

Standardisering, Validering
Standardrapporter, filter och masshantering av rum gör det enkelt att snabbt genomföra förändringar som slår igenom i flera rum samtidigt.
Sökningar med avancerade databasfrågor ger möjlighet till skräddarsydda rapporter eller till effektiv redigering av flera liknande rum.
Projektorganisationen styrs mot att använda en enhetlig nomenklatur för alla delar av projektet, genom att valmöjligheterna definieras i verktygets menyer.

Elektronisk validering och koordination minskar antalet fel i projektet.